Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Vos Gietvloeren aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Vos Gietvloeren is statutair gevestigd te postbus 47954, 2504 CG te Den Haag en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 54696208 en draagt de naam Vos Gietvloeren. Vos Gietvloeren is per e-mail te bereiken via informatie@vosgietvloeren.nl en telefonisch via + 31 (0) 70-3585413.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Vos Gietvloeren omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Vos Gietvloeren aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vos Gietvloeren behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-07-18.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden ten eerste gebruikt voor de websitestatistieken. Het optimaliseert de marketing op de website en zo kan Vos Gietvloeren de bestaande en potentiële bezoekers beter van dienst zijn. Door gegevens in Google Adwords te analyseren kan bijvoorbeeld worden nagegaan op welke zoekwoorden bezoekers van de website hebben gezocht. Aan de hand hiervan past Vos Gietvloeren haar advertenties aan wanneer ze op Google getoond worden en zo zullen ze minder snel getoond worden aan mensen die niet geïnteresseerd zijn.
Ten tweede worden de gegevens gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst. Zodoende kan Vos Gietvloeren contact opnemen met de klanten en vragen en opmerkingen behandelen.

Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit is wanneer iemand de website bezoekt: het gedrag op de website (waarop geklikt wordt en vanuit welk medium iemand naar een site komt) en als iemand contact opneemt, een offerte aanvraagt, via de website (naam, e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht), plaatsnaam, aantal m2, soort vloer en bericht (niet verplicht)).

Met betrekking tot gegevens zoals de naam en het e-mailadres worden de gegevens verwijderd wanneer een klant geen klant meer is en wanneer een werknemer geen werknemer meer is. Deze gegevens worden in ieder geval niet langer opgeslagen dan 5 jaar.

 

Rechtsgrondslag

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgrondslagen ten grondslag. Ten eerste is de toestemming van de persoon/bezoeker nodig voor het verwerken van de persoonsgegevens. Ook is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer iemand een algemeen- of offerte aanvraag formulier invult of klant wordt, zijn gegevens van die persoon nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

 

Cookies

Vos Gietvloeren maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Vos Gietvloeren bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Vos Gietvloeren om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De browser die u gebruikt kan zo worden ingesteld dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen.

 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Vos Gietvloeren zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Vos Gietvloeren.

 

Bronnen van derden

Op de website van Vos Gietvloeren treft u een aantal verwijzingen aan naar andere partijen. U dient u ervan bewust te zijn dat Vos Gietvloeren niet verantwoordelijk is voor hoe deze andere partijen met uw gegevens omgaan. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze websites ook te lezen.

 

Beveiliging

Vos Gietvloeren heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel opgeslagen op een server binnen Nederland. Uw persoonsgegevens worden in sommige gevallen opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Vos Gietvloeren niet de mogelijkheid biedt aan bezoeker om persoonsgegevens in te zien middels een account, moet Vos Gietvloeren op een andere manier de privacy rechten van de bezoeker waarborgen. Dit doet Vos Gietvloeren door middel van de uitleg over hoe websitebezoekers hun cookies kunnen wissen. Klanten en inschrijvers kunnen altijd Vos Gietvloeren contacteren om hun gegevens te laten wissen. Vos Gietvloeren heeft de contactgegevens duidelijk op de website en in het privacy statement staan.

Indien u een klacht wilt indienen over Vos Gietvloeren met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar informatie@vosgietvloeren.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, treft u aan via deze link.